Home

Silva Du Ry

Astroloog en Handanaliste

Silva Du Ry heeft zich jaren beroepsmatig intensief verdiept in astrologie, handlezen en andere esoterische thema’s. De afgelopen 20 jaar heeft zij brede praktijkervaring opgedaan met het geven van consulten: genoemd de “levensloop analyse”, hierbij wordt een combinatie gemaakt van astrologie en handlijnkunde.

Bij de cursussen astrologie en handlezen wordt uitgegaan van de eigen persoonlijke geboorte horoscoop. In de handleeslessen werken we vanuit eigen handafdrukken. Het aantal deelnemers is 2 tot 4 personen voor de astrologie en 3 tot 5 voor de handanalyses.

De workshops zijn ‘ronde tafel gesprekken’ over thema’s beschreven in Silva’s boekjes, hier kunnen tot maximaal 7 personen aan deelnemen.

Wat is een consult “levensloop analyse”?  Hierbij wordt  gebruik gemaakt van de geboorte horoscoop? En wat laat deze ons zien? De horoscoop is als een landkaart een inprent afgedrukt aan het begin van ons leven, die als wegwijzer dient. De invloeden in het heden zien we aan de standen van de planeten nú en deze zijn van grote betekenis voor het verloop van de gebeurtenissen in de tijd en zodoende  onze evolutie in het leven. Zo zijn bij geboorte al eigenschappen te zien die in onze wieg werden gelegd en  gaandeweg om invulling en  aanvulling vragen.

Voor het berekenen van de geboorte horoscoop is de datum en juiste tijd van geboorte – uur en minuten – nodig, en plaats van geboorte op aarde. Deze geboorte horoscoop zal ons verder ook een leven lang begeleiden en steeds weer gebeurtenissen oproepen voor onze verdere ontwikkeling, persoonlijk en zielmatig. De planeet standen in het heden zetten steeds aan tot groei van onze ziel. Wij kunnen dit accepteren of negeren hierin ligt onze vrije wil! Oude gewoonten kunnen we soms niet loslaten en maken het moeilijk om het nieuwe te ontwikkelen. Hierbij kan nu juist de astrologie helpen onze weg in het leven te vervolgen en opdrachten die in onze wieg werden gelegd te herkennen, te begrijpen en waar te maken.

Wat betekent een hand analyse maken? Dit is het lezen van de binnenkant en buitenkant van je handen. Door de ervaringen opgedaan in ons leven krijgen wij meer lijnen. De grote hoofdlijnen zijn direct bij onze geboorte al aanwezig en kunnen groeien. Alles heeft betekenis, een gladde hand en de hand met veel lijnen. De handvormen en lengte van vingers die niet veranderen, laten eigenschappen zien die aan onze basis liggen en talenten zijn. Alles samen een leesbare blauwdruk van je “zijn en die aanzetten tot worden”. De kennis hieromtrent is doorgegeven uit oude overleveringen en werden opgeschreven. Deze teksten stammen uit het oude India, Tibet, China en Europa en zijn herdrukt in boekvorm en worden ook nu nog onderwezen en gebruikt.

Bij vragen mail: info@silvadury.nl.