Geboorte horoscoop

Onze geboortehoroscoop is een momentopname van het heelal op het moment van onze geboorte (datum en juiste tijd) en gezien vanaf de plaats van geboorte. Ons Universum is in beweging, groeit en heeft een doel. Omdat we geboren werden op dat moment in de tijd horen ook wij bij dit doel. Het universum is echter nog niet perfect en zo vertegenwoordigt ieder van ons een bepaald deeltje in het grote geheel. Het ritme van ons zonnestelsel dat terug te vinden is in onze horoscoop structureert wie we zijn als individuen op aarde en laat ons mee evolueren. Wij zijn deelnemers in het grote geheel, of we dit nu leuk vinden of niet. En we hebben een taak te vervullen misschien. Omdat de hele mensheid momenteel in een belangrijke overgangsfase zit en wij in deze fase geboren zijn hebben wij de opdracht om ook een transformatie in onszelf te bewerkstelligen. Dit is een soort groeiend bewustzijnsproces dat langzaam op gang komt nu en voor ons allen.

Door een gesprek en een voorzichtige analyse van de geboorte horoscoop ( d.m.v. duiding van de astrologische symboliek) kunnen voor ieder van ons nieuwe ideeën vorm krijgen en kunnen er oplossingen zijn voor hedendaagse drempels en vragen.

Ons leven ontvouwd zich langzaam en er zijn regelmatig vragen die ons bezighouden en waar een astrologische analyse (de geboorte horoscoop) zeker antwoord kan bieden. Een gesprek verruimd de inzichten en geeft meer zelfkennis.  Het consult kan als u wilt opgenomen worden.

Informatie en aanmelding
Consult : 1,5 uur
Prijs: € 85,-
Voorwaarde: exacte geboortetijd (altijd aan te vragen bij de gemeente tegen een kleine vergoeding in uw geboorteplaats)
Aanvraag voor een geboorte horoscoop  en meer informatie, via  het contactformulier.