script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'>

Spirituele horoscoop

Voor het maken van een Spirituele horoscoop wordt er door mij gekeken naar het grondpatroon, de geboortehoroscoop en de wil tot groei in bewustzijn voor dit leven. Hierbij maak ik gebruik van verschillende technieken die inzicht geven in het bewustzijnspotentieel en ik gebruik de Stralen in de Astrologie, uitgewerkt in de verschillende boeken geschreven door Alice A. Bailey,  een Theosofe. Bij het maken van een Spirituele horoscoop zien wij hoe belangrijk de ontwikkeling van ons waarnemen is, maar ook het willen waarnemen van mens en dier, de aarde én de kosmos niet te vergeten!

Essentieel bij het zoeken naar verdieping van ons bewustzijn is de esoterische inslag en interesse in levens filosofieën. In een samenspraak werken wij aan de herkenning van onze persoonlijke maar ook ziele kwaliteiten. De spirituele horoscoop is een gesprek over onze bewustwording. Hiervoor moet  er wel altijd eerst een geboorte horoscoop gemaakt worden of een combinatie van beiden.                                                                                          Het consult kan voor je opgenomen worden.

Consult: 1,5 uur
Prijs: € 50,-

Aanvraag van de spirituele horoscoop via het: contactformulier