Spirituele horoscoop

Voor het maken van een spirituele horoscoop moet ik eerst de basis leggen van het grondpatroon en dat is de geboortehoroscoop. Verder  maak ik gebruik van verschillende technieken zoals b.v. “de Stralen in de Astrologie”, uitgewerkt in de verschillende boeken geschreven door Alice A. Bailey, een filosofe komend uit de Theosofie.                                                                                                                                            Spiritualiteit schept in onze levens ook verantwoordelijkheden en vaak zware lessen.                                                                                                        Bij het maken van een Spirituele horoscoop zien wij hoe belangrijk de ontwikkeling van ons waarnemen is, maar ook het durven en willen waarnemen van mens en dier, de aarde én de kosmos niet te vergeten!  Ook is dan de vraag blijven wij sterk in onze waarnemingen van al het aardse verdriet om ons heen? Ik werk verder altijd in combinatie met een hand analyse. Hiervoor neem ik de handafdrukken en geef hiervan een korte indruk en analyse tijdens ons gesprek. Het lezen van de handen hoort ook bij een spirituele horsoscoop en geeft veel informatie over de persoon en zijn groei.

Het zoeken naar  verdieping van bewustzijn in een spirituele horoscoop en de handanalyse vraagt om herkenning van kwaliteiten die zullen  worden uitgediept in ons gesprek samen bij het bespreken van de spirituele horoscoop.                                                                                                    De spirituele horoscoop is een gesprek vooral over  bewustzijn. Hiervoor moet  er wel ook altijd eerst een geboorte horoscoop gemaakt worden als basis van een spirituele horoscoop.                      Hiervoor zijn nodig: datum, en juiste tijd -uur en minuten-, en plaats van geboorte.

Het consult kan opgenomen worden. Handafdrukken geven ook veel informatie.

Consult: 1,5 uur
Prijs: € 125,-

Aanvraag van de spirituele horoscoop via het: contactformulier