script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'>

Levensloop Analyse

De levensloop-analyse is een gecombineerde analyse. Hier worden twee methoden samen gebruikt: een handanalyse, met een afdruk van de handen en de astrologie, een geboorte horoscoop. In deze levensloop-analyse worden de grondpatronen en eigenschappen, de talenten, levensopdrachten en levenslessen bekeken en verwerkt in het consult. Een levensloopanalyse geeft een helder beeld van je leven in de huidige tijd en er wordt een verdieping aangereikt over de vragen die er zijn nú, in het heden. Dit zeer persoonlijke consult geeft inzicht over je huidige “zijn en worden”. Het geeft antwoord op toestanden en ontwikkelingen in het leven nu.

Silva werkt al jaren met de combinatie van deze twee oude wetenschappen astrologie en handanalyses. Hierbij geeft een levensloopanalyse als combinatie van beiden een overzicht in de huidige stand van het leven en de ontstane situaties. Dit consult kan de goede en moeilijke fases van het leven tonen, bij vragen zoals in relatieproblematiek, bij het opvoeden van kinderen, het zoeken naar een baan en ook kan de levensopdracht besproken worden. Het gesprek kan verdieping van bewustzijn en zelfkennis geven, waardoor we creatiever in het heden staan. Ook karmische aspecten kunnen worden besproken, deze zijn bij ieder mens ook verweven in het huidige leven en kunnen indien gewenst zichtbaar gemaakt worden. Karma wordt veelal gezien als schuld en boete, dit is veel positiever en ruimer te bezien. In de geboorte horoscoop zien wij astrologen ook de sterke eigenschappen die wij meebrengen, de talenten.

De levensloop-analyse is een samenspraak die een dieper begrip van onszelf en onze bewustwording geeft, deze toont ons “zijn en worden”.

Handafdrukken worden gemaakt en een verkorte versie van de horoscoop, hiervoor graag datum – (juiste) tijd – geboorte plaats opgeven. Het consult kan  opgenomen worden.

 

Consult :1,5 uur
Prijs: € 85,-
informatie per email: info@silvadury.nl  of meldt u aan via het contactformulier.